Marlène van Otterloo

Praktijk voor Remedial Teaching
en Reflexintegratie

Schiedam | 06 152 531 36

vanotterloo-rt@hotmail.com | linkedin.com/in/mvanotterloo

Even voorstellen

Mijn naam is Marlène van Otterloo en ik ben werkzaam als Remedial Teacher. In 2014 heb ik deze opleiding afgerond waarbij de thema’s dyslexie, dyscalculie en taal- en rekenspecialist centraal hebben gestaan. Vanaf 2001 heb ik veel ervaring opgedaan als leerkracht en remedial teacher, waarbij ik de opgedane kennis heb kunnen toepassen.

Ik coach de kinderen vanuit hun eigen denk/leerproces. Via dit denkproces bied ik de leerstof aan vanaf de actuele ontwikkeling naar de zone van de naaste ontwikkeling. Omdat ik het belangrijk vind dat een (leer)probleem vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt, heb ik me gespecialiseerd in het JaMaRa rekenen en heb ik verschillende cursussen gevolgd op het gebied van Brain-gym en reflexintegratie bij kinderen.

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van bewegend leren om onder andere de samenwerking tussen beide hersenhelften te stimuleren en om de nog eventuele aanwezige primaire reflexen te integreren. Door op deze manier te werken, wordt het probleem vanaf de basis achterhaald, aangepakt en hersteld. Vanuit deze visie wil ik graag een bijdrage leveren aan de ondersteuning van kinderen tijdens de ontwikkeling in hun leerproces.

Met humor motiveer en inspireer ik het leer- en ontwikkelingsproces en zet ik kinderen in beweging. Met mijn rust, geduld en positieve benadering ben ik in staat om kinderen in hun kracht te zetten. Voor mij staat voorop dat alle kinderen er mogen zijn en ertoe doen.

Reflexintegratie

Herkent u bij uw kind meerdere van de onderstaande kenmerken?

Dan is het zeer waarschijnlijk dat de primaire reflexen bij uw kind nog niet geïntegreerd zijn, waardoor het leerproces belemmerd kan worden.

Wat zijn primaire reflexen?

Reflexen zijn bewegingen die al vanaf de geboorte aanwezig zijn en enorm nuttig zijn in het eerste levensjaar. Denk bijvoorbeeld aan de zuigreflex; een baby houdt zich in leven door melk te drinken. 

Na het eerste levensjaar behoren al deze reflexen te integreren in nieuwe bewegingen of zelfs geheel te verdwijnen. Zo gebruikt een baby een bepaald reflex om tot rollen te komen, en vervolgens naar zitten, kruipen en lopen te ontwikkelen. 

Wanneer deze reflexen niet integreren of opnieuw activeren (door bv een ziekte of (geboorte)trauma), blijven ze actief. Hierdoor raakt een kind uit balans. Dit kan gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een kind. Te denken valt aan het evenwicht, de oog-handcoördinatie en de samenwerking tussen rechter- en linkerhersenhelft. Daarnaast nog op vele andere gebieden, zoals het geheugen en het zicht. Een onderontwikkeling kan invloed hebben op de leerontwikkeling van een kind, omdat een onvoldoende ontwikkelde oog-handcoördinatie ervoor kan zorgen dat vaardigheden zoals lezen en schrijven steeds meer energie en tijd kosten.

De onderdrukking en/of compensatie van deze niet-gewenste bewegingen of gedragingen kan zich bij een kind uiten in extreme vermoeidheid, prikkelbaarheid, overgevoeligheid, achterstand in fijne of grove motoriek, leer- leesachterstanden of verstoorde werking van het immuunsysteem (ziekte/ allergieën).

Dit maakt dat ik bij leerlingen met leerproblemen, problemen met automatiseren en concentratieproblemen eerst naar de reflexintegratie en de motorische ontwikkeling van het kind kijk. Als blijkt dat de integratie niet volledig is doorlopen, gaan we door middel van bewegingsoefeningen de reflexen (opnieuw) integreren. Deze oefeningen zijn bedoeld om lichaam en brein te ontwikkelen en in functie te verbeteren, zodat er nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt.

Van daaruit kunnen we vervolgens de leerproblemen aanpakken. Wanneer we de reflexen negeren, beklijft de (nieuwe) informatie niet op lange termijn.

Brain-gym

Beter leren door beweging

Vanaf onze geboorte zijn leren en bewegen met elkaar verbonden: we leren via beweging en spelen. De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van ons lichaam; onderling stimuleren ze elkaar. De kruipbeweging is daar een goed voorbeeld van. Tijdens het kruipen worden bij de baby de linker- en de rechterkant van het brein en van het lichaam aangezet om samen te werken. Hierbij begint de baby de drie dimensies te ervaren en te oefenen: links/rechts, boven/onder en voor/achter. Kruipen legt de basis voor latere leervaardigheden. Door te spelen verkent het jonge kind de drie-dimensionele wereld. Het kind ervaart zichzelf ten opzichte van de ruimte om zich heen, van anderen en van objecten. Dit drie-dimensionele bewustzijn is een voorbereiding op het twee-dimensionele bewustzijn wat bij het leren gevraagd wordt. Om bijvoorbeeld symbolen als letters en cijfers te herkennen is het noodzakelijk dat een kind eerst zijn eigen verschillende kanten kan onderscheiden.

Mogelijke blokkades; oorzaken en gevolgen

Allerlei omstandigheden kunnen iemand lichamelijk en/of geestelijk uit balans brengen. Om er enkele te noemen: voedingsstoffen, emotionele stress, lichamelijke spanning, primaire reflexen die niet in het bewegingspatroon zijn geïntegreerd, te weinig beweging. De gevolgen kunnen heel verschillend zijn: leerproblemen, (over)spanning, faalangst, pestgedrag, overactief gedrag, houding uit balans, moeite met concentratie of coördinatie. Vooral in de huidige tijd is te weinig beweging een belangrijke factor. Meer informatie kunt u vinden op www.topki.nl

Op school

Op school kan vaak aan allerlei signalen gezien worden of er sprake is van een verstoorde samenwerking. Bijvoorbeeld:

Veel van deze problemen- die hun oorsprong vinden in een onvoldoende samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft- kunnen aan de basis liggen van latere lees-, schrijf- en rekenproblemen.

Kern van brain-gym is o.a.: het herstellen van de samenwerking tussen beide hersenhelften. Herstel van de samenwerking vindt plaats door te bewegen. De belangrijkste oefening is de kruisloop. De redenering hierachter is eenvoudig: door deze beweging wordt er een optimaal beroep gedaan op de gelijktijdige werking van beide hersenhelften.

Een andere belangrijke oefening is het maken van de lemniscaat (ook wel genoemd: de liggende acht) met de armen en handen, waarbij het snijpunt recht voor het kind komt te liggen. De cirkel van de lemniscaat is aan beide kanten even groot. De redenering die hierachter is dat voor het correct uitvoeren van deze beweging een voortdurende overgang gemaakt moet worden van linker- naar rechterhersenhelft. De doorgaande beweging vraagt dus steeds om samenwerking.

Tarieven (particulieren)

Intake (verplicht)

€45,- wanneer er geen vervolg plaatsvindt
* Gratis bij verdere begeleiding

Soort begeleiding

Per les
(30 min.)

Per les
(45 min.)

Per les
(60 min.)

Remedial teaching

€30

€45

€60

Reflexintegratie

€30

€45

€60

Cito-training

€30

€45

€60

Opstellen handelingsplan

€45

€45

€45

Evaluatieverslag

€30

€30

€30

Tarieven (scholen)

Uitvoering van een arrangement of OPP (Prijzen op aanvraag)

Locatie

De begeleiding vindt plaats op het volgende adres:

De Moutery
Westerkade 20
3116 GK Schiedam

Contact

Aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

Eendaagse training gevolgd in het ontdekken en herstellen van Neuro-ontwikkelingsvertraging bij kinderen met specifieke leerproblemen en/of coördinatieproblemen.

De naam NOV of Neuro-Ontwikkelingsvertraging beschrijft de vroege ontwikkeling en de juiste ontwikkeling in de vroege neuro motorische ontwikkeling. Elke normale, voldragen baby wordt geboren met een set van primitieve reflexen (ook wel overlevingsreflexen genoemd) die geremd of gecontroleerd moeten zijn door hogere centra in de hersenen tijdens het eerste levensjaar. Kijk voor meer informatie op inpp.nl

Als de reflexen niet op de juiste tijd geremd zijn, blijven deze actief in het lichaam en kunnen een invloed hebben op balans, motorische controle, oogbeweging, oog-hand coördinatie en perceptie. Dit kan gedragsproblemen zoals frustratie, hyperactiviteit en overgevoeligheid als gevolg hebben en dit kan op zijn beurt weer invloed hebben op de leerontwikkeling en –proces van een kind. Wanneer deze reflexen weer hersteld zijn, kan dit een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind.